Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28960
Title: Estratègies d'intervenció en l'acolliment familiar
Author: Amorós, Pere
Panchón i Iglesias, Carme
Keywords: Educació social
Atenció a la infància i a l'adolescència
Acolliment familiar
Treball social
Social education
Child welfare
Foster home care
Social work
Issue Date: 1997
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Des d'una perspectiva moderna, l'acolliment familiar és un recurs social que implica atorgar la guarda d'un menor a una persona o nucli familiar, amb l'obligació de cuidar-lo, alimentar-lo i educarlo per un temps, amb la finalitat d' integrar-lo en una vida familiar que substitueixi o complementi temporalment la seva natural (Llei 37/1991, Generalitat de Catalunya). L'acolliment familiar s'ha obert i adaptat a les necessitats actuals deis nen/es i joves, unes necessitats com més va més complexes. En aquest sentit, avui en dia parlem de diverses modalitats d'acolliment: amb previsió de retorn; sense previsió de retorn o/i preadoptiu. Cada una d'aquestes modalitats permetra respondre a les diverses situacions deis infants i de les seves famílies. Pero per garantir l'interés del menor i desenvolupar una bona practica de l'acolliment familiar cal tenir ben estructurades les diverses fases que composen un programa d'acolliments familiars.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125623
It is part of: Temps d'Educació, 1997, num. 15, p. 133-146
URI: http://hdl.handle.net/2445/28960
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115630.pdf371.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.