Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) Community home page

L'objectiu genèric d'aquest Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació és l'estudi de les plantes vasculars, amb un èmfasi particular en la seva relació amb el medi on viuen, en els marcs pirinenc i mediterrani. Aquest objectiu inclou, al costat de les línies descriptives més clàssiques (florística, fitosociologia, fitotopografia) d'altres de funcionals o dinàmiques (ecologia de comunitats, biologia de poblacions, ecofisiologia vegetal) i d'aplicades (conservació biològica, gestió i restauració ambientals). [+ informació]

Browse