Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29102
Title: Estades en pràctiques tutelades de l'ensenyament de Farmàcia. Rúbriques d'avaluació
Author: March Pujol, Marian
Amat, Concepció
Escubedo Rafa, Elena
Simon Pallisé, Joan
Zulaica Gallego, Ester
Keywords: Competències bàsiques en educació
Qualificacions (Ensenyament)
Educació superior
Avaluació dels estudiants
Pràcticums
Farmàcia
Rúbriques d'avaluació
Competency based education
Grading and marking (Students)
Rating of students
Higher education
Practicums
Pharmacy
Scoring rubrics
Issue Date: 27-Aug-2012
Abstract: Aquest document conté un arxiu amb les rúbriques per avaluar l'assignatura troncal Pràctiques Tutelades de l'ensenyament de Farmàcia i consta de tres elements corresponents a: treball d'educació farmacèutica als ciutadans; memòria formativa - reflexiva orientada a competències professionals; i memòria d'activitats professionals. S'indiquen els elements que s'avaluen en cadascuna de les tres activitats i les competències transversals a què corresponen.
URI: http://hdl.handle.net/2445/29102
Appears in Collections:Estades en Pràctiques Tutelades (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rubrica_Estades-curs_2011-12.pdf78.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons