Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2941
Title: Competències transversals de la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Normatives i documents
Competències transversals
Educació superior
Universitat de Barcelona
Issue Date: 29-Apr-2008
Abstract: Per tal de respondre als objectius fonamentals que es recullen a l'article 3 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona (UB), es considera adient plantejar determinades competències com a necessàries per al conjunt d'estudiants d'aquesta Universitat. És per aquest motiu que, en el marc del procés de disseny de les noves titulacions de grau, es proposa el document següent com a referència orientativa tant per al disseny de les noves titulacions com per a la presa de decisions en altres àmbits de la UB.
Note: Aprovat pel Consell de Govern de la UB de 10 d'abril de 2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/2941
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
comp_trans_UB.pdf39.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons