Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/30102
Title: La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km. de costat: plantejament i primers resultats
Author: Panareda i Clopés, Josep M. (Josep Maria), 1945-
Nuet i Badia, Josep
Keywords: Cartografia de la vegetació
Montseny (Catalunya : Massís)
Vegetation mapping
Montseny Mountains (Catalonia)
Issue Date: 1983
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: El present treball és un primer escrit sobre la cartografia corològica de les plantes vasculars en el massis del Montseny (Serralada Pre-litoral), en el qual exposem el plantejament del projecte i oferim uns primers résultats. Hi incloem també un mapa per espècie prenent com a unitat espacial el quadrat d'1 km de costat del reticle UTM. La presència de 1'espècie a cada quadrat és indicada en très graus d'abundància: espècie présent o rara, espècie fréquent i espècie abundant. L'àrea estudiada comprèn 513 quadrats d'1 km de costat, que pertanyen a 12 quadrats de 10 km de costat de la zona 31T del reticle UTM: DG 33, DG 43, DG 53, DG 63, DG 32, DG k2, DG 52, DG 62, DG 3 1 , DG kl, DG 51 i DG 6 l . Com a primera aportaciô presentem 10 mapes amb la distribució de Quercus ilex, Fagus sylvatica, Abies alba, Taxus baccata, Betula pendula, Cistus laurifolius, Cardamine heptaphylla, Ramonda myconii i Equisetum hyemale.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2862
It is part of: Collectanea Botanica, 1983, vol. 14, p. 489-499
URI: http://hdl.handle.net/2445/30102
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001493.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons