Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/30302
Title: Noves associacions rupicoles dels Pirineus catalans
Author: Carreras i Raurell, Jordi
Soriano i Tomàs, Ignasi
Vigo, Josep, 1937-
Keywords: Pirineu català (Catalunya)
Catalonian pyrenees (Catalonia)
Issue Date: 1984
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: La vegetado ruplcola dels Pirineus inclou, com ja se sap, una gran proporció d'espécies particulars, tant per la seva forta adequació a 1'ambient rupestre com pel seu acusat grau d'endemisme; aixó fa que les comunitats vegetáis siguin en general molt ben caracteritzades i d'área ben delimitada. En aquesta nota descrivim una nova associació, propia de les roques calcináis assolellades, que tot i no posseint caracterís tiques exclusives, resulta perfectament definida dins el sector oriental de la serralada. També proposem una nova comunitat del Centrantho-Parietarion, exclusiva dels hábits rupestres ruderalitzats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2863
It is part of: Collectanea Botanica, 1984, vol. 15, p. 111-117
URI: http://hdl.handle.net/2445/30302
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003540.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons