Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/30363
Title: Plantes de la Vall de Cardos
Author: Vigo, Josep, 1937-
Keywords: Flora
Vegetació
Cardós, Vall de (Catalunya)
Flora
Vegetation
Cardós Valley (Catalonia)
Issue Date: 1985
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: Dins el programa d'activitats practiques del Departament de Botànica.(Facultat de Biología de la Universität de Barcelona) eis estius deis anys 1982 i 1983 férem breus estades a la Valí de Cardos. Les nostres exploracions s'estengueren per la valí principal fins a la capçalera de Broate, i també vers als estanys de Romedo i I'estany de Naorte, i per la vall lateral d'Esterri de Cardos. Junt amb diversos professors del Departament (J. Carreras, E. Carrillo, A. Fàrràs, R. M. Masalles i J . M. Ninot) i de nombrosos alumnes, estudiàrem en una primera visió general la flora i la vegetació d'aquesta contrada pirinenca tan poc visitada pels botànics catalans. Aixô ens permetéd'aplègar una série de dades inédites, de les quais extreiem ara algunes de les citacions floristiques que ens semblen mes notables.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2875
It is part of: Collectanea Botanica, 1985, vol. 16, num. 1, p. 237-239
URI: http://hdl.handle.net/2445/30363
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003559.pdf821.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons