Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/30502
Title: Deuteromicets de la Fam. Melanconiacies parasits de les plantes a Catalunya
Author: Moret, Assumpció
Nadal, Martí
Keywords: Deuteromicets
Paràsits de les plantes
Catalunya
Fungi imperfecti
Plant parasites
Catalonia
Issue Date: 1982
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: S¿han déterminat més de 30 espècies de fongs fitoparàsits a partir de les anàlisis realitzades en unes 40 espècies de patrons. Entre aquests fongs s'inclouen tant espècies parasites de fulles com de tubercles, de l'escorça de branques o d'arrels etc. Les mostres recol.lectades a diferents localitats de Catalunya foren analitzades directament en el laboratori i si el cas ho requeria es procedia a l'aïllament de l'espècie infectant seguint les tècniques de E. Hellmers modificades. Els patògens observats pertanyen a la Fam. Melanconiàcies de l'O. Melanconials.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2861
It is part of: Collectanea Botanica, 1982, vol. 13, num. 2, p. 587-595
URI: http://hdl.handle.net/2445/30502
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003845.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons