Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) Community home page

L'activitat de recerca del grup s'ubica dins l'àmbit dels estudis sobre disseny de materials i entorns per a l'aprenentatge. El grup té com a finalitat fonamental la investigació sobre els elements i les característiques que poden afavorir dissenys facilitadors dels processos d'aprenentatge. Per la rellevància dels materials i dels entorns en qualsevol procés formatiu, les recerques del GR-EMA se situen en les etapes del sistema educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària) i en l'àmbit social, cultural i comunitari en sentit ampli. Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. [GR-EMA]

Browse