Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/3141
Title: Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona [Original mecanografiat]
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Política Docent
Keywords: Normatives i documents
Glossaris
Educació superior
Universitat de Barcelona
Issue Date: 23-May-2008
Abstract: Aquest glossari pretén ser un recurs que faciliti la comunicació en el si de la UB al voltant dels temes acadèmics i docents. La necessitat d'utilitzar-lo rau en el fet que, moltes vegades, a determinats termes se'ls dóna significats diversos i, a més, sovint sorgeixen o es difonen nous mots que acompanyen el procés de canvi en què es troben immerses les universitats. Per fer possible aquest glossari, en ocasions s'ha hagut d'optar per un dels significats possibles. Aquesta opció s'ha d'entendre com a necessària per poder complir l'objectiu principal del document: compartir significats amb vista al desenvolupament de la gestió acadèmica i de la docència a la UB. En aquesta mateixa línia, molts dels termes apareixen contextualitzats en la realitat específica de la Universitat de Barcelona. En la selecció dels termes s'han primat aspectes com ara la novetat, l'actualitat, la projecció futura i el fet que el mot sigui poc conegut. Evidentment, s'hi haurien pogut incloure més termes, però s'ha optat per una certa restricció per evitar un document excessivament extens.
Note: Aprovat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 30-4-08 Assessorament pedagògic: Elena Cano García. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona
URI: http://hdl.handle.net/2445/3141
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glossari.pdf194.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons