Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/3162
Title: La Docència semipresencial a la Universitat de Barcelona [Original mecanografiat]
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Política Docent
Keywords: Normatives i documents
Educació superior
Aprenentatge mixt
Universitat de Barcelona
Issue Date: 23-May-2008
Abstract: La majoria de l'oferta formativa actual de la Universitat de Barcelona està basada en l'activitat presencial de l'alumnat. Tot i que la presencialitat ha de continuar sent un valor d'una universitat com la UB, en el marc del procés de convergència cap a l'espai europeu d'educació superior és de preveure un increment de la semipresencialitat. El Projecte institucional de Política Docent de la UB estableix que s'ha d'acordar quin ha de ser el paper de la semipresencialitat a la UB i que s'han de prendre les decisions conseqüents, valorant la riquesa de la presencialitat i les possibilitats de l'aprenentatge virtual. L'objectiu d'aquest document és establir un marc de referència per dissenyar, planificar i impartir docència semipresencial (o híbrida) en un ensenyament homologat de la Universitat de Barcelona. En primer lloc, es conceptualitza el terme semipresencialitat. A continuació, s'estableix què s'ha d'entendre per semipresencialitat a la Universitat de Barcelona i s'exposen els criteris acadèmics i docents per tal d'aplicar-la en ensenyaments de la UB.
Note: Aprovat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 30-4-08
URI: http://hdl.handle.net/2445/3162
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATT00094.pdf45.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons