Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/31765
Title: Landes, torberes i mulleres de l'Alta Ribagorça
Author: Ballesteros i Sagarra, Enric, 1958-
Baulies, Xavier
Canalis i Hernández, Víctor
Sebastià, Ma. T.
Keywords: Aiguamolls
Associacions vegetals
Alta Ribagorça (Catalunya)
Marshes
Plant communities
Alta Ribagorça (Catalonia)
Issue Date: 1983
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: S'estudien fitosociolögicament les comunitats dominades per ciperácies i ericácies que constitueixen les landes i aiguamolls de les rodalies de l'Hospital de Viella (Alta Ribagorca) . Es descriuen per primera vegada dues comunitats torboses (Tofieldio-Scirpetum caespitosi, Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis) de l'ordre Erico-Sphagnetalia .(classe Oxycocco-Sphagnetea) i una landa húmida d'afinitats atlántiques (Gymnadenio-Ericetum tetralicis) pertanyent a l'ordre Erico-Ulicetalia (classe Calluno-Ulicetea). Es comenten llurs biótops així com les relacions amb les comunitats afins ja descrites. Finalment, s'ofereix una curta dissertació sobre la validesa d'aitals comunitats, contraposant-les a la idea de continuum. Un parell de transectes i unes consideracions sobre la dinámica a llarg termini del complex mosaic de torberes, mulleres i landes clouen aquest estudi.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2862
It is part of: Collectanea Botanica, 1983, vol. 14, p. 55-84
URI: http://hdl.handle.net/2445/31765
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
043445.pdf6.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons