Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/31771
Title: Contribucio al coneixement de les algues epifitiques en llacunes litorals
Author: Cambra, Jaume
Keywords: Algues
Limnologia
Llacunes
Mediterrània (Espanya : Costa)
Algae
Limnology
Lagoons
Mediterranean Coast (Spain)
Issue Date: 1993
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: Es presenten els resultats sobre les algues epifítiques d'hidròfits i helòfits en llacunes litorals. En general, les poblacions d'algues son forca diversificades, destacant el grup de les diatomees, seguides de lluny per les clorofícies y les cianofícies. En general totes les plantes aquàtiques es troben forca epifitades. No obstant, les tiges de Phragmites australis presenten unes poblacions d'algues epifítiques molt importants, que es troben dominades per Cladophora glomerata v. crassior o Rhizoclonium riparium, acompanyades per un gran nombre d'espècies subordinades.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2885
It is part of: Collectanea Botanica, 1993, vol. 22, p. 25-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/31771
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084745.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons