Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32387
Title: Publicació de recursos educatius al Campus Virtual de la UB: Normes d'ús
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Campus virtuals
Normes
Propietat intel·lectual
Metodologia i materials didàctics
Virtual campuses
Standards
Intellectual property
Universitat de Barcelona
Methodology and teaching materials
Issue Date: 2-Oct-2012
Abstract: Amb la implantació del Campus Virtual, el professorat de la UB ha pogut incloure als seus cursos virtuals recursos educatius per oferir a l'alumnat, com per exemple: apunts, lectures, exercicis, imatges i altres continguts. Quan aquests continguts han estat elaborats pel propi professorat no hi ha cap mena de restricció per compartir-los amb l'alumnat mitjançant el Campus Virtual. Tanmateix, quan el contingut ha estat elaborat per una altra persona, el seu ús pot produir una infracció de drets de propietat intel·lectual no desitjada. L'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la UB ha elaborat aquest procediment d'actuació per a tot el personal docent i investigador quan incloguin materials en els seus cursos virtuals. Donada la complexitat del tema, poden sorgir dubtes sobre quan aquestes actuacions per posar a disposició de l'estudiant materials que afavoreixin el procés formatiu, poden o no entrar en conflicte amb els drets derivats de la propietat intel·lectual dels seus autors, tot i que només es realitzi en el marc d'una intranet universitària...
Note: Aquest document ha estat aprovat per la Comissió de Biblioteques en data 20 de setembre de 2012 i en Consell de Govern de data 2 d'octubre de 2012.
URI: http://hdl.handle.net/2445/32387
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uscampusvirtual.pdf136.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons