Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32398
Title: Memòria de Responsabilitat Social. Universitat de Barcelona. 2009-2010
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Issue Date: 2011
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: La Universitat de Barcelona (UB) va crear la Comissió de Responsabilitat Social, que va ser ratificada el 12 d’abril del 2011 pel Consell de Govern. És una comissió presidida pel rector amb implicació i participació dels grups d’interès de la Universitat. La creació d’aquesta Comissió és el resultat de considerar la sostenibilitat com a element rellevant del Pla director de la Universitat. Per aquesta Comissió, la sostenibilitat vol dir que les activitats que es fan a la UB han de ser econòmicament viables, socialment justes, respectuoses amb el medi ambient i s’han d’orientar cap a la millora progressiva amb l’objectiu de garantir la nostra continuïtat com a proveïdors de serveis de recerca, coneixement i innovació a les futures generacions. Aquesta manera d’entendre la sostenibilitat ha de guiar la responsabilitat social de la nostra institució. Aquest document conté la Memòria de responsabilitat social de la UB per a l’any 2010 i algunes previsions per a l’any 2011, i s’adreça als que avui són els nostres grups d’interès: professorat, investigadors, personal d’administració i serveis (PAS), estudiants i societat en general i, sobretot, la ciutadania de Catalunya. El seu objectiu ha estat informar dels nostres impactes econòmics, socials i mediambientals. Així mateix, ens ha permès fer una avaluació de l’acompliment del Pla director i constatar possibilitats de millora en la gestió dels nostres òrgans de govern, en els procediments de participació dels estudiants en la presa de decisions universitària, en l’ús de les nostres eines de comunicació i en les nostres relacions externes amb la societat catalana. Per tant, el que ara es presenta és un informe que, a més a més d’explicar com ha estat la nostra gestió des d’un triple vessant –econòmic, social i mediambiental– per al període escolar entre 2009 i 2010, és, també, una eina que ens ajuda a aconseguir la millora continuada en la nostra gestió universitària.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07544
URI: http://hdl.handle.net/2445/32398
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07544
Appears in Collections:Memòries Responsabilitat Social / Informes de Desenvolupament Sostenible (Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social)
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria0910.pdf7.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.