Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32573
Title: La Biblioteca del Campus i la seva adaptació a l’EEES: noves oportunitats, nous reptes
Author: Angelet, Rosa
Cazorla, Arantxa
Gràcia Tortadés, Isabel
Massegur, Marta
Navajas Navarro, Antoni
Keywords: Educació superior
Biblioteques universitàries
Higher education
Academic libraries
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: 2009
Abstract: El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona es crea a principis de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitaries al nou E.poi Europeu d'Educocíó Superior (EEE5) i a l'E.poi Europeu de Recerco (ERA) en qué es configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en I'aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació. En aquesta direcció, la biblioteca del Campus ha iniciat un procés continuat d'adaptació als nous requeriments, que sorgeixen amb la progressiva adequació deis ensenyaments que s'imparteixen al Campus de Bellvitge al nou model de Bolonya.
Note: Poster presentat a la 5a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona, Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, 4, 5 i 6 de febrer de 2009.
URI: http://hdl.handle.net/2445/32573
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poster2009bellvitge.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons