Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32605
Title: Dades sobre la biologia d'especies iberico-baleariques d'Artemisia L.
Author: Vallès Xirau, Joan, 1959-
Keywords: Artemísia
Fenologia
Península Ibèrica
Illes Balears
Artemisia
Phenology
Iberian Peninsula
Balearic Islands
Issue Date: 1989
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: S'estudien diversos aspectes de la biología de les especies ibèrico-baleàriques Artemisia L., fonamentalment de les seccions Artemisia L.i Seriphidium Besser. La germinació de les cipseles, el tipus de cicle biològic, la biología de la reproducció i la fenologia són els principals termes tractats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2901
It is part of: Collectanea Botanica, 1989, vol. 17, num. 2, p. 237-245
URI: http://hdl.handle.net/2445/32605
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
037748.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons