Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32611
Title: Seed morphology of Iberian Species of the genus Aconitum L.
Author: Molero i Briones, Julià
Puig, Ma. Antonieta
Keywords: Acònit
Ranunculàcies
Península Ibèrica
Monkshoods
Ranunculaceae
Iberian Peninsula
Issue Date: 1990
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: Es presenta un estudi morfològic-biomètric de les granes deis taxons del genere Aconitum L. presents a la Península Ibérica. Es tracten aspectes que fan referencia a: 1) disposició de les granes al fol-licle, 2) definido de paramètres (forma general i ornamentado de l'episperma), 3) biometria i 4) descripció de les granes deis représentants ibérics. Els microcaràcters relacionats fonamentalment amb el relleu epispérmic, forma i ornamentado de la base d'inserció (hílum i cél-lules umbil-licals), son els que es mostren mes utils per discriminar els taxons i els que proporcionen mes informado filogenética. Els résultats que s'exposen coincideixen, en línies generals, amb els d'altres autors (SEITZ, 1969; CAPPELETTI & POLDINI, 1984). Es presenten, tanmateix, discrepancies importants pel que fa a la morfología seminal, en especial de l'ornamentació de l'episperma, en les especies A. anthora, A. napellus s.l., A. burnatii i A. vulparia subsp. ranunculifoiium. Es presenta, sovint, polimorfisme seminal en les diferentes poblacions, aïllades geogràficament, d'una mateixa especie o subspècie, tant en el context ibèric com d'Europa central i meridional. Es conclou que aquest polimorfisme és una manifestado mes de la plasticitat fenotípica del genere, particularment intensa en les especies colonitzadores d'àmplia valencia ecológica (A. napellus, s.l.; A. vulparia, s.l.), possiblement conseqiiència de la deriva genética de les poblacions.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2877
It is part of: Collectanea Botanica, 1990, vol. 19, p. 111-127
URI: http://hdl.handle.net/2445/32611
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
046979.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons