Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32612
Title: Delphinium L. subgen Delphinium: origin and evolutionary trends
Author: Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Delphinium
Taxonomia botànica
Biogeografia
Delphinium
Botanical taxonomy
Biogeography
Issue Date: 1990
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: Les caractéristiques avançades de Delphinium L. subgèn. Delphinium (taxons anuals) son comparades amb les del subgèn. Delphinastrum (DC.) Wang i del subgèn. Oligophyllon Dimitrova (taxons perennes). La morfología floral mostra un intercanvi de funcions entre els petals laterals i els petals superiors i restructura de la inflorescencia de molts taxons anuals afavoreix un augment de les taxes de geitonogàmia-autogàmia. L'evolució dels cariotips és basada en una disminució de la longitud total dels cromosomes i en un increment del grau d'asimetria; el nombre cromosómic roman constant per a totes les especies anuals (2n = 16). Leficàcia de la dispersió de les especies anuals és mes gran que no pas la de les especies perennes, per causa d'un increment en la producció de granes i per l'augment de la flotabilitat, tant a l'aire com a l'aigua. D'altres caractéristiques adaptatives avançades son l'adquisició de noves defenses químiques i l'aparició d'un nou tipus embriogènic. Els nínxols ecologies del subgèn. Delphinium corresponen a habitats oberts i alterats, en comparado amb els habitats estables i relativament tancats dels subgéneros Delphinastrum i Oligophyllon. Es presenta una hipótesi global de les tendencies évolutives observades en anuals vs. perennes en connexió amb consideracions biogeogràfiques, així corn un resum taxonomic final.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2877
It is part of: Collectanea Botanica, 1990, vol. 19, p. 75-96
URI: http://hdl.handle.net/2445/32612
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
046984.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons