Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32624
Title: Seed morphology of the genus Delphinium L. (Ranunculaceae) in Turkey
Author: Ilarslan, Hilal
Ilarslan, Resit
Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Delphinium
Morfologia vegetal
Turquia
Delphinium
Plant morphology
Turkey
Issue Date: 1997
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: La morfologia de les granes de 28 espècies de Delphinium recollides a Turquia ha estat estudiada per mitjà de la Microscòpia Electrònica de Rastreig (MER). Quatre tipus principals de granes són reportats: subgloboses amb anells continus de lamelles, subpiramidals amb esquames amples o primes, subpiramidals allargades amb esquames i sector-esferoïdals reticulades, que es corresponen amb les seccions reconegudes en els sistemes taxonòmics habituals del gènere, cosa que indica llur bona resolució taxonòmica. Es discuteixen les implicacions biogeogràfiques i sistemàtiques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://collectaneabotanica.revistas.csic.es/index.php/collectaneabotanica/article/view/68
It is part of: Collectanea Botanica, 1997, vol. 23, p. 79-95
URI: http://hdl.handle.net/2445/32624
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146662.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons