Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32708
Title: Precisions sobre la determinació de la fracció argila a sediments i sòls arenosos
Author: Ballbé Llonch, Eduardo
Bech i Borràs, Jaume
Keywords: Sòls
Sediments (Geologia)
Mineralogia determinativa
Argila
Soils
Sediments (Geology)
Determinative mineralogy
Clay
Issue Date: 1979
Publisher: Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Abstract: Es proposen uns milloraments en la metodologia classica de determinació qualitativa dels minerals de la fraccio argila en sediments i sbls sorrencs. L'extraccioconstade: garbellament de la mostra amb un garbelladorde2 mmde pas; eliminacio de la materia organica amb aigua oxigenada; centnfugacio a 6.000 r. p. m.; garbellament en humit per 0,2 mm, agitamenc dispersio amb calgon; decantacio i sifonat; centrifugació i desecacio. Nova dispersio per a la preparacio d'agregats onentats i sedimentacio sobre els «portes» dins de plaques de Petri. Aixi queden a punt d'obtenir els diagrames roentgen. Per I'espectroscbpia de raigs infrarojos, es dispersen les mostres i, a més de les mostres «normals», es tracten amb malaquita o bencidina. Diferents exemples il.lustren el treball.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75005
It is part of: Acta Geologica Hispanica, 1979, vol. 14, num. 1, p. 195-197
URI: http://hdl.handle.net/2445/32708
ISSN: 0567-7505
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
041985.pdf263.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.