Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32802
Title: Evolución tectonoestratigráfica de los Catalánides
Author: Anadón Monzón, Pedro
Colombo, Ferran
Esteban, M.
Marzo, M.
Robles, S.
Santanach i Prat, Pere F., 1946-
Solé Sugrañes, Lluís
Keywords: Geologia estructural
Catalànids
Structural geology
Catàlanids
Issue Date: 1979
Publisher: Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Abstract: Proposem una divisió dels Catalanids en unitats que reflecteixen un comportament paleogeografic i estratigrafic diferent durant l'etapa preorogenica (Mesozoic) i un de tectonic relativament diferenciat durant l'etapa compressiva (Paleoge). Distingim els sectors (extern, intermedi i intern) limitats per falles de sbcol longitudinals, paral.leles a la serralada, la majoria de les quals es concentra en una zona que separa els sectors extern i intern. En aquesta zona (sector intermedi) s'hi atasconen les unitats litoestratigrafiques mesozoiques. Aquest atasconament, conjuntament amb la reactivació de les fractures profundes, és el responsable, durant l'etapa compressiva, de la localització en el sector intermedi dels fronts de les principals estructures d'encavalcament. També distingim les unitats que hem anomenat domini; (septentrional, central i meridional), que estan limitades per fractures transversals a la serralada. Així, doncs, les unitats queden limitades per dos sistemes de fractures de sòcol aproximadament ortogonals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75013
It is part of: Acta Geologica Hispanica, 1979, vol. 14, p. 242-270
URI: http://hdl.handle.net/2445/32802
ISSN: 0567-7505
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008026.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.