Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32876
Title: El Proyecto CLARIN: Una infraestructura de investigación científica para las Humanidades y las Ciencias Sociales
Author: Bel Rafecas, Núria
Bel, Santiago
Espeja, Sergio
Marimon Felipe, Montserrat
Villegas Montserrat, Marta
Keywords: Humanitats
Ciències socials
Tecnologia de la informació
Cerca en bases de dades
Lingüística computacional
Humanities
Social sciences
Information technology
Database searching
Computational linguistics
Issue Date: May-2008
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En aquest article presentem CLARIN (Common Language Resources and Technologies), un projecte de col·laboració europea a gran escala l"objectiu del qual és potenciar l"ús d"instruments tecnològics en la recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials. CLARIN és un dels trenta-cinc projectes seleccionats pel Comitè ESFRI (European Strategy Forum on Research Infraestructures) per a la llista de les infraestructures que s"han d"haver construït, per la seva importància per a la recerca, d"aquí a deu anys. CLARIN vol portar a les humanitats i a les ciències socials els beneficis de l"accés compartit i en col·laboració a recursos digitals, i també l"ús del còmput intensiu amb instruments específics d"anàlisi i explotació per a l"accés intel·ligent a grans bases de dades. Amb aquest objectiu, CLARIN crearà la infraestructura necessària per a poder donar un accés genèric a grans bancs de dades i als instruments d"anàlisi i explotació d"aquestes dades mitjançant la utilització de tecnologia. Per a això implementarà, en una estructura de xarxa grid, i mitjançant tecnologia de serveis web i de web semàntic, una única interfície d"accés a les dades i als instruments d"anàlisi, i també a eines de processament i altres serveis necessaris. Aquesta interfície, pel fet de ser dissenyada per a servir els objectius comuns de la recerca en humanitats i ciències socials, en facilitarà l"ús a investigadors de diferents àmbits sense necessitat de tenir coneixements sobre les tecnologies implicades.
It is part of: DIGITHUM, 2008, vol. 10, num. 1, p. 2-6
URI: http://hdl.handle.net/2445/32876
ISSN: 1575-2275
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617623.pdf326.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons