Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32879
Title: Contribucions pedagògiques de les TIC a l’escola rural. Un estudi de cas
Author: Domingo Peñafiel, Laura
Director/Tutor: Sancho, Juana Ma.
Keywords: Educació primària
Escoles rurals
Tecnologia de la informació
Diplomes d'Estudis Avançats (Memòria)
Primary education
Rural schools
Information technology
Master of Advanced Studies
Issue Date: Sep-2009
Abstract: El treball que presento a continuació és una proposta de projecte de recerca, amb la finalitat d’obtenir el Diploma d’Estudis Avançats, i que resta oberta als canvis i modificacions que poden anar sorgint durant l’elaboració d’aquesta i posteriorment. El projecte de recerca es divideix en tres apartats ben diferenciats. El primer, té relació amb la presentació del projecte i els objectius d’aquest. Concretament consta d’una breu introducció, de la justificació del tema escollit (l’escola rural i les aules multigrau) d’acord la meva trajectòria personal i professional, d’una breu aproximació a la ruralitat catalana i de la identificació del problema d’investigació.
Note: Diploma d'Estudis Avançats. Doctorat: Diversitat i canvi en educació: Polítiques i Pràctiques, Departament de Didàctica i Organització Educativa, 2009, Directora: Dra. Juana Maria Sancho Gil
URI: http://hdl.handle.net/2445/32879
Appears in Collections:Diploma d'Estudis Avançats (DEA) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEA_Laura_Domingo.pdf548.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons