Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32941
Title: Competència autonòmica, competència entre ordenaments jurídics i codificació del dret civil català: un balanç
Author: Arroyo i Amayuelas, Esther
Keywords: Dret civil
Comunitats autònomes
Catalunya
Civil law
Autonomous communities
Catalonia
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En la primera part del treball, l"autora explica el per què de la pluralitat legislativa en matèria civil a l"Estat espanyol i en descriu els avantatges i alguns dels problemes actuals en l"exercici de la competència. La segona part es dedica íntegrament a explicar la codificació civil catalana, amb una mirada crítica al procés i als continguts. La conclusió és favorable a què se"n faci la continuació, però també tenint en compte el dret privat europeu. En la primera parte del trabajo, la autora explica el por qué de la pluralidad legislativa en materia civil en el Estado español y describe las ventajas y algunos de los problemas que actualmente plantea el ejercicio de la competencia. La segunda parte se dedica íntegramente a explicar la codificación civil catalana, con una mirada crítica al proceso y a los contenidos. La conclusión es favorable a su continuación, pero teniendo en cuenta también el derecho privado europeo. In the first part of this paper, the author explains the role of the different private law systems which coexist within Spain and outlines the advantages and some of the problems currently posed by its development. The second part looks at the contents and process of making a Catalan Civil Code. The conclusion is favourable to its continuation, but alsoo taking into account the European private law.
Note: http://dx.doi.org/10.2436/20.3004.01.61
It is part of: Revista de Dret històric català, 2010, vol. 10, p. 167-213
URI: http://hdl.handle.net/2445/32941
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.3004.01.61
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
583613.pdf464.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons