Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33050
Title: La conservació de les llavors de varietats locals al Bages. Una aproximació des de l'Antropologia Social
Author: Perramon Llussà, Núria
Director/Tutor: Beltran, Oriol
Keywords: Protecció de les plantes
Llavors
Agricultura
Antropologia social
Bages (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Protection of plants
Seeds
Agriculture
Social anthropology
Bages Region (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 12-Dec-2012
Abstract: Al conservar les llavors de varietats locals també es conserva un coneixement local associat a aquestes i, per tant, part de la cultura. Aquest coneixement s'ha anat adaptant al medi a través d'un procés de transmissió de generació en generació i respon, tractant-se d'un saber implícit, als interessos socioculturals de la població en relació al medi. Qui conserva, però, les llavors? Quines es conserven i quines són les més conservades i per què? Com i quan es cultiven? Quin ús se’n fa? Qui i com els ha transmès aquest coneixement? Aquesta recerca és una aproximació al procés de conservació de les varietats de llavors locals al Bages tot observant alguns aspectes que giren al seu voltant. Es vol demostrar, així, que la conservació i ús de les llavors locals suposa també la conservació d’un coneixement cultural que hi va associat, així com conèixer el paper d’aquest en la conservació de les llavors i veure quines són les pràctiques que la faciliten.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor: Dr. Oriol Beltran Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/33050
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varietats-locals.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons