Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33094
Title: E/Seu/Cultures. Proposta de difusió del patrimoni escultòric del temple de la Seu Vella de Lleida
Author: Niñá Jové, Meritxell
Director/Tutor: Hernàndez, F. Xavier (Francesc Xavier), 1954-
Keywords: Patrimoni històric
Escultura
Difusió cultural
Treballs de fi de màster
Catedral de Lleida
Historic preservation
Sculpture
Culture diffusion
Master's theses
Issue Date: 14-Dec-2012
Abstract: El conjunt d’escultura romànica del temple de la Seu Vella de Lleida (capitells i portades) constitueix una de les manifestacions artístiques més significatives en el terreny de l’escultura monumental de Catalunya del segle XIII. D’altra banda, per la seva varietat i riquesa, és quelcom que distingeix l’antiga catedral lleidatana respecte d’altres monuments equiparables per la rellevància i cronologia. A l’actualitat, però, no existeixen recursos museogràfics que facilitin la interpretació d’aquest patrimoni historicoartístic durant la visita al monument. D’altra banda, a Internet tampoc no hi ha un espai rellevant que aporti continguts de qualitat sobre l’esmentat conjunt. Atesa aquesta situació, el projecte que es presenta fa una proposta de difusió d’aquest llegat artístic que té dos eixos d’actuació. El primer dels eixos s’ha anomenat ‘Visita presencial’ i se centra en la realització d’una intervenció museogràfica a l’interior de la catedral mitjançant la instal·lació d’una sèrie d’elements i recursos museogràfics que afavoreixi el descobriment, l’observació i la interpretació de les escultures per part del visitant. El segon eix s’ha anomenat ‘Centre virtual’ i es focalitza en la creació d’un espai web, amb un elevat grau d’informació, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, que serveixi com a plataforma d’exploració, consulta i estudi del conglomerat d’escultures lleidatanes. Pel que fa als destinataris de la proposta, es fa una distinció per a cadascun dels dos eixos. La visita presencial s’adreça a un públic ampli. El perfil és el d’un visitant que podria tenir entre 25 i 60 anys d’edat, amb un nivell de formació mitjà-elevat. D’altra banda, en relació amb el públic del centre virtual s’han distingit dos tipus de públic: en primer lloc un públic divers però que té una tendència a accedir a un tipus determinat de continguts a través de la xarxa, per bé que potser no té uns coneixements específics en el tema que es planteja i, en segon lloc, un tipus d’usuari més entès (estudiants, especialistes, etc.), al qual se li reserva una aproximació més específica i detallada. L’ús de les TIC es complementa amb una aplicació per a telèfons intel·ligents que permetrà accedir a la pàgina web i que els usuaris es podran descarregar i utilitzar durant la visita al temple. Un aspecte que es considera bàsic en aquesta proposta és la comunicació. En aquest sentit es fa una aposta decidida perquè prengui protagonisme l’ús de les xarxes socials. En concret, es preveu la creació d’un perfil a Facebook, un a Twitter i un a Flickr, que seran gestionats i moderats per tal d’assolir unes finalitats concretes. Al marge d’això, també es preveu comunicar la proposta a través de mitjans tradicionals (fulletons, ràdio i premsa) i la realització d’una sèrie d’activitats complementàries, com ara la presentació dels mitjans o la celebració d’unes jornades. L’últim aspecte a destacar és l’Avaluació. El projecte s’avaluarà al llarg de la seva vigència per tal de detectar possibles mancances, descoordinacions, etc., mitjançant una avaluació contínua. També hi haurà una avaluació final, un cop acabat el període de tres anys –que és la durada prevista per a la seva implementació- que servirà per determinar en quina mesura s’han assolit els objectius. Això permetrà determinar si el seu funcionament ha de prosseguir.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor: Dr. Francesc Xavier Hernàndez Cardona
URI: http://hdl.handle.net/2445/33094
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 PROJECTE MERITXELL NIÑÁ.pdfProjecte final10.48 MBAdobe PDFView/Open
02 ANNEX PROJECTE MERTIXELL NIÑÁ.pdfAnnex2.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons