Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33095
Title: Projecte de formació en i des d'una perspectiva de gènere
Author: Arias Solé, Laia
Director/Tutor: Mentado, Trinidad
Keywords: Pedagogia
Estudis de gènere
Treballs de fi de màster
Pedagogy
Gender studies
Master's theses
Issue Date: Aug-2012
Abstract: Rosa o blau. Nines o cotxes. Dolça o fort. Ras i curt: calces o calçotets. A la nostra societat, com en qualsevol altra, atribuïm una sèrie de característiques a les persones en funció de si són dona o home, i se'ns educa d'una manera que afavoreix la perpetuació d'uns rols concrets segons el sexe amb el qual hem nascut. En conseqüència, actuem d'acord amb el que socialment s'espera de nosaltres. Fa un any i mig, durant el darrer curs de la carrera (Psicologia), vam tenir l'oportunitat de participar a una investigació del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona sobre el procés d'alliberament i recuperació de dones en situació de violència masclista. Des d'aquell moment vam interessar-nos per la temàtica de violència de gènere i no l'hem pogut (ni volgut, de fet) deixar estar. A mesura que anàvem recollint informació d'aquest camp d'estudi ens fèiem més conscients de la necessitat que hi ha de treballar per un món millor. Conèixer la realitat de prop i obtenir coneixements sobre temes de gènere, així com participar en activitats en les que es tractessin aquestes qüestions ens va fer sensibles a la realitat social que hi ha. Vivim en una societat en què les desigualtats s'intenten emmascarar o, si més no, estan tan normalitzades que no les percebem com a tals. L'acceptació social, per part de la comunitat, de conductes discriminatòries d'un gènere cap a l'altre (majoritàriament, del masculí cap al femení) fa que no posem remei a qüestions que podrien ser modificables. Essent conscient del món en què vivim, i gràcies a la participació en la investigació portada a terme a la universitat, la necessitat i compromís personal de treballar en l'àmbit de gènere ha anat in crescendo, i a l'hora de decidir-nos per quin tipus de Treball de Fi de Màster fer, no vam tenir cap dubte que volíem vincular l'àmbit educatiu amb el de gènere.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Any: 2012, Tutora: Trinidad Mentado
URI: http://hdl.handle.net/2445/33095
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Laia_Arias.pdfTreball Final de Màster2.12 MBAdobe PDFView/Open
MaterialDidactic.pdfMaterial Didàctic4.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons