Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33124
Title: Morfologia del basament del Pirineu oriental: evolució i relació amb els mantells de corriment
Author: Clavell i Vergés, Eduard
Martínez, A.
Vergés i Masip, Jaume
Keywords: Geomorfologia
Pirineu català (Catalunya)
Geomorphology
Catalonian pyrenees (Catalonia)
Issue Date: 1988
Publisher: Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Abstract: El mapa d'isobates de la base del Paleogen autocton del Pirineu oriental mostra la topografia subterrania actual del basament. Aquesta topografia presenta una gran zona de culminació a la transversal de Banyoles. Les linies d'isoprofunditats descriuen una forma cóncava vista des del S, essent les maximes profunditats cap al NW amb mes de 4.000 m i en menor importancia cap al NE. Aquestes zones de maxima profunditat coincideixen, en superfície, amb els Mantells superiors: els del Pedraforca al NW i els de L'Emporda al NE constitui'ts principalment per series mesozoiques. En el sector occidental, les línies d'isobates de la base de l'Eoce tenen gran continuitat per sota Je I'anomenada alineació del Segre. A l'est de la zona estudiada hi ha un conjunt de falles amb enfonsament del bloc oriental amb una edat mes moderna a mida que ens desplacem a I'est i lligades a la formació de la depressió de l'Emporda: Els Mantells superiors es poden dividir en dos grans grups segons la seva serie cretacica: els mantells superiors del Pedraforca i de 1'Emporda constituits per Cretaci inferior i base del Cretaci superior i els mantells inferiors del Pedraforca i de l'Emporda constitui'ts per Cretaci superior a partir del Santonià.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75319
It is part of: Acta Geologica Hispanica, 1988, vol. 23, num. 2, p. 129-140
URI: http://hdl.handle.net/2445/33124
ISSN: 0567-7505
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
092054.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.