Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33126
Title: Treball comunitari per la dinamització sociocultural de la urbanització de Pineda de Bages
Author: Mira Pou, Jordi
Director/Tutor: Cortès Izquierdo, Ferran
Keywords: Gestió cultural
Animació sociocultural
Acció social
Treballs de fi de màster
Arts management
Cultural animation
Social action
Master's theses
Urbanització Pineda de Bages
Issue Date: 18-Dec-2012
Abstract: El projecte es centra en el cas de la urbanització de Pineda de Bages amb la intenció d’abordar la problemàtica de la manca de relació i sentiment de comunitat dels veïns de la urbanització.L’objectiu marc del projecte és dinamitzar sòcioculturalment la urbanització de Pineda de Bages. Així els objectius específics que persegueix el present treball són: Entendre l’origen i la formació del fenomen de les ciutats disperses. Conèixer tècniques útils per la dinamització sociocultural. Conèixer i diagnosticar sòcioculturalment la situació concreta de Pineda de Bages. Proposar un projecte de millora per fer emergir el sentiment de comunitat entre els veïns de la urbanització.
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa , curs: 2011-2012, Tutor: Ferran Cortès Izquierdo
URI: http://hdl.handle.net/2445/33126
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte_final_jordimira.pdf7.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons