Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33163
Title: Incidència d'apnees en el postoperatori immediat en pacients sotmesos a cirurgia toràcica mitjançant el Respir8
Author: Bonfill Abella, Anna
Caralt Segura, Sònia
Giner Peyret, Carla
Director/Tutor: Cabrera Jaime, Sandra
Keywords: Infermeria
Apnea
Cirurgia toràcica
Període postoperatori
Treballs de fi de màster
Nursing
Apnea
Thoracic surgery
Postoperative period
Master's theses
Issue Date: Jun-2012
Abstract: Després d’una cirurgia, els pacients passen a la unitat de recuperació post anestèsica, on es controla l’estat hemodinàmic i el dolor. Per tal de valorar tot això, tenim a l’abast tota una sèrie d’aparells que ens faciliten la tasca diària i alhora ens ajuden a controlar de manera contínua paràmetres com la freqüència respiratòria, la cardíaca, la temperatura, la saturació d’oxigen, l’electrocardiograma i la tensió arterial. La constant vital més difícil de valorar per part d’infermeria és la freqüència respiratòria que l’obtenim actualment a través de la monitorització de l’electrocardiograma i de manera visual, no tenint una seguretat de la seva fiabilitat. Recentment, però, ha aparegut en el mercat un nou aparell anomenat Resipr8 que podria ser més fàcil d’utilitzar i fiable per valorar la freqüència respiratòria. Com a infermeres que formem part de la unitat de recuperació post-anestèsica, creiem interessant valorar i conèixer si veritablement aquest nou aparell és més fiable i veure la relació cost-efectivitat pels nostres hospitals. Així doncs, volem realitzar un estudi observacional descriptiu transversal i multicèntric (Centre Mèdic Teknon i Hospital Taulí) amb l’objectiu de conèixer la incidència d’apnees en el postoperatori immediat i avaluar així, la eficàcia i fiabilitat de la monitorització de la freqüència respiratòria, segons s’utilitzi el monitor del Respir8, el monitor de la impedància o de manera visual. La població d’estudi serà de 230 pacients entre els dos centres, assignats amb un mostreig no probabilístic de conveniència. Les variables a estudiar són les diferents formes de medició de la freqüència respiratòria, les constants vitals i les dades sociodemogràfiques del pacient. Es valorarà les diferències entre els sistemes de medició de la freqüència respiratòria, així com l’aparició de bradipnees i apnees en el postoperatori immediat del pacient. La recollida de dades es realitzarà durant 13 mesos, mitjançant una fulla elaborada específicament per l’obtenció de les dades. L’anàlisi d’aquestes serà realitzat mitjançant el programa estadístic SPSS versió 15 i Microsoft Excel.
Note: Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor, Universitat de Barcelona, Escola Universitària d'Infermeria, any: 2012, Director: Joan Maria Estrada Masllorens. Tutora: Sandra Cabrera Jaime
URI: http://hdl.handle.net/2445/33163
Appears in Collections:Màster - Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
incidencia_apnees.pdf905.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons