Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33276
Title: Is the matching function Cobb-Douglas?
Author: Ribó, Ausias
Vilalta-Bufí, Montserrat
Keywords: Models economètrics
Estimació d'un paràmetre
Mercat de treball
Test d'hipòtesi (Estadística)
Estadística matemàtica
Models matemàtics
Econometric models
Parameter estimation
Labor market
Statistical hypothesis testing
Mathematical statistics
Mathematical models
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/272]
Abstract: [cat] Estudiem les propietats teòriques que una funció d.emparellament ha de satisfer per tal de representar un mercat laboral amb friccions dins d'un model d'equilibri general amb emparellament aleatori. Analitzem el cas Cobb-Douglas, CES i altres formes funcionals per a la funció d.emparellament. Els nostres resultats estableixen restriccions sobre els paràmetres d'aquests formes funcionals per assegurar que l.equilibri és interior. Aquestes restriccions aporten raons teòriques per escollir entre diverses formes funcionals i permeten dissenyar tests d'error d'especificació de model en els treballs empírics.
[eng] We study the theoretical properties that particular matching functions must satisfy to represent a frictional labor market within a general equilibrium random matching model. We analyze Cobb-Douglas, CES and other functional forms of the matching function. Our findings establish restrictions on the parameters of these matching functions to ensure that the equilibrium is interior. These restrictions provide both theoretical reasons to choose among several functional forms and model misspecification tests for empirical work.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12272.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/272
URI: http://hdl.handle.net/2445/33276
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-272_Ribo.pdf114.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons