Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33280
Title: Why do university graduates regret their study program? A comparison between Spain and the Netherlands [WP]
Author: Kucel, Aleksander
Vilalta-Bufí, Montserrat
Keywords: Educació superior
Sociologia de l'educació
Adaptació escolar
Psicologia pedagògica
Diagnòstic pedagògic
Països Baixos
Espanya
Higher education
Educational sociology
Student adjustment
Educational psychology
Educational diagnosis
Netherlands
Spain
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/279]
Abstract: [cat] En aquest article investiguem els factors que porten a universitaris espanyols i holandesos a lamentar els estudis cursats. Espanya i Holanda tenen un sistema educatiu molt diferent en termes de la rigidesa de l’educació secundària i el vincle entre l’educació i el mercat laboral. Comparant Espanya i Holanda ens permet aprendre sobre les conseqüències de dos sistemes educatius molt diferenciats a la probabilitat de lamentar els estudis cursats. Basant-nos en la literatura psicològica sobre l’arrepentiment/lamentació, derivem unes hipòtesis de partida que contrastem empíricament. Els resultats mostren que tant la rigidesa de l’educació secundària com el desajustament entre educació i ocupació són factors importants per explicar la lamentació dels estudis universitaris cursats. L’article conclou amb recomenacions sobre el sistema educatiu universitari.
[eng] In this paper we investigate the determinants of regret of study program for university graduates in Spain and the Netherlands. These two countries differ in their educational system in terms of their educational tracking in secondary education level and the strength of their education-labor market linkages in tertiary education. Therefore, by comparing Spain and the Netherlands, we aim at learning about the consequences that the two educational systems might have on university program regret. Basing on the psychological literature on regret, we derive some expectations on the determinants of regret of study program. Results reveal that, both education track and education-labor mismatch of tertiary education, are important determinants of the likelihood of program regret. Results allow us to derive some policy recommendations on the tertiary education system.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12279.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/279
URI: http://hdl.handle.net/2445/33280
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-279_Kucel.pdf180.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons