Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33374
Title: Internet i el món Universitari
Author: Gros Salvat, Begoña
Keywords: Educació superior
Formació del professorat
Comunicació
Informació
Internet en l'ensenyament
Higher education
Teacher training
Communication
Communication
Internet in education
Issue Date: 1997
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Internet va néixer a mitja dècada deis anys setanta com a resultat de l'interès del Departament de Defensa deis Estats Units per interconnectar diverses xarxes per mitja de satèl·lit i radio. Es buscava mantenir una xarxa d'informació sobre investigació militar. La xarxa va ser connectada inicialment a quatre institucions acadèmiques' amb el propòsit de facilitar els treballs de recerca que estaven realitzant per al Departament de Defensa. De mica en mica aquesta xarxa es va estendre a d'altres centres universitaris i va esdevenir un sistema de comunicació i d'intercanvi d'informació entre investigadors.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125640
It is part of: Temps d'Educació, 1997, num. 16, p. 123-132
URI: http://hdl.handle.net/2445/33374
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147464.pdf292.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons