Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33525
Title: Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 1. Relats de classe, retalls de vida (II)
Author: Aranda, Xavier (Aranda Nicolàs)
Díaz, Mònica
Formariz, Alfons
Martínez, Marta
Masdeu, Bep
Núñez, Natàlia
Sáinz, Isis
Bayarri, Eva
Boneu, Beatriu
González, Gabriel
Guasch, Emma
Herranz, César
Moreras, Elisabet
Keywords: Educació d'adults
Formació del professorat
Experiències educatives
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Series/Report no: Educació i Comunitat; 9
Abstract: En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de sa-bers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria vi-tal; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar reflexi-ons i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes. La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets1. Per aquesta raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i camps molt diversos —aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector—, però amb aquesta realitat compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar-hi, veure’n els clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir-les amb altres companys.
Note: [Grup de treball]: Xavier Aranda, Mònica Díaz, Alfons Formariz (coord), Marta Martínez, Bep Masdeu, Natàlia Núñez, Isis Sáinz. [Relats]: Xavier Aranda, Eva Bayarri, Bea Boneu, Mònica Díaz, Alfons Formariz, Gabriel González, Emma Guasch, César Herranz, Marta Martínez, Bep Masdeu, Elisabet Moreras, Natàlia Núñez, Isis Sainz
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/45194
URI: http://hdl.handle.net/2445/33525
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/45194
Appears in Collections:E - Col·lecció “Comunitat i Sostenibilitat” (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EC9.pdf854.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons