Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33608
Title: Extending the Kuznets Curve
Author: Guilera Rafecas, Jordi
Keywords: Desenvolupament econòmic
Enginyeria ambiental
Distribució de la renda
Igualtat retributiva
Salaris
Kuznets, Simon Smith, 1901-1985
Economic development
Environmental engineering
Income distribution
Pay equity
Wages
Kuznets, Simon Smith, 1901-1985
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/257]
Abstract: [cat] Les darreres dècades s’han caracteritzat per un intens augment de les desigualtats salarials a nivell mundial. Aquest article allarga la hipòtesi clàssica de la Corba de Kuznets per cobrir les economies post-industrials i tractar d’explicar aquest fenomen. Segons la hipòtesi de la Corba de Kuznets Allargada, les desigualtats salarials podrien evolucionar segons una corba en forma d’N. La U-inverida d’aquesta corba seria deguda al procés de canvi estructural que acompanya a un procés de industrialització. I l’extrem dret de la mateixa, associada al creixement explosiu de la formació de capital humà en les economies modernes i post-industrials. En aquest sentit, els principals candidats per explicar el recent augment de les desigualtats: el canvi tècnic esbiaixat a favor del treball qualificat, la globalització (comerç i migracions) i els factors institucionals, estarien ja incorporats en l’evolució de la composició de la força de treball en termes de qualificacions. La limitada evidència empírica sobre aquest tema, tendeix a donar suport a la Corba de Kuznets Allargada.
[eng] Recent decades have been characterized by a steep increase in wage inequality globally. In order to explain this phenomenon, this paper extends the classic Kuznets Curve to include post-industrial economies. According to this Extended Kuznets Curve (EKC) hypothesis, wage inequality may follow an N-curve. If the inverted U-shape of the EKC is attributable to the structural changes associated with industrialization, its right-hand side reflects the boom in human capital formation registered in modern and post-industrial economies. Thus, the main candidates to explain the recent upsurge in wage inequality, namely skill-biased technical change, globalisation and institutional factors, may be embodied in the evolution of the skill composition of the labour force. The available empirical evidence, albeit limited, tends to support the EKC hypothesis.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11257.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/257
URI: http://hdl.handle.net/2445/33608
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-257_Guilera.pdf145.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons