Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33609
Title: Graduate labor mismatch in Central and Eastern Europe [WP]
Author: Kucel, Aleksander
Vilalta-Bufí, Montserrat
Róbert, Péter
Keywords: Politica educativa
Projecte educatiu
Treball de camp
Investigació activa en l'educació
Orientació professional
Europa de l'Est
Educational policy
School management and organization
Field work (Educational method)
Action research in education
Vocational guidance
Eastern Europe
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/259]
Abstract: [cat] Utilitzant l’enquesta REFLEX/HEGESCO, aquest article explora la probabilitat de desajustament entre educació i treball a l’Europa de l’Est i Central. Classifiquem els països en dos grups segons la transparència dels títols educatius al mercat de treball. Polònia, la República Txeca i Eslovènia formen el grup amb més transparència, i Hongria, Lituània i Estònia formen el grup amb més opacitat. Analitzem tres tipus de desajustaments: el vertical (infra‐, sobre‐educació), l’horitzontal (desajustament del camp d’estudi) i el desajust en habilitats. Focalitzem l’anàlisi en l’efecte dels camps d’estudi i les competències dels individus en el desajustament del mercat laboral en aquests països. Els resultats mostren importants diferències entre els dos grups de països estudiats.
[eng] Using cross‐section data from the REFLEX/HEGESCO surveys, this paper explores the likelihood of education‐job mismatch in Central and Eastern Europe. We classify countries in two groups according to the signaling strength of their educational credentials: the occupational labor market group (Poland, Czech Republic and Slovenia) and the internal labor market group (Hungary, Lithuania and Estonia). We analyze three types of mismatch: the vertical mismatch (under‐/over‐education), horizontal mismatch (inadequacy of the field of study) and, finally, skills mismatch. We are particularly interested in studying how fields of study and individual competencies affect mismatch in the labor market in these economies. Results indicate that fields of study and individual competencies both significantly affect the likelihood of various types of mismatch. There are important differences between occupational and internal labor market structures in terms of mismatch determinants.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11259.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/259
URI: http://hdl.handle.net/2445/33609
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-259_Kucel.pdf323.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons