Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33611
Title: Responses to a crisis: FASA-Renault in Spain during the 1970s
Author: Fernández-de-Sevilla, Tomàs
Keywords: Indústria automobilística
Economia d'empresa
Automòbils
Política industrial
Mercat de treball
FASA-Renault
SEAT
Automobile industry and trade
Managerial economics
Automobiles
Industrial policy
Labor market
FASA-Renault
SEAT
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/261]
Abstract: [cat] Aquest treball analitza la trajectòria de l’empresa FASA-Renault durant la dècada dels setanta del segle XX. Aquest període compren els primers anys de la crisis experimentada per l’economia i la industria espanyola entre 1974 y 1985. A nivell extern, l’economia espanyola es va veure afectada per dos xocs en el preu del petroli. A nivell intern, la industria de l’automòbil es va veure afectat per un decret governamental: es tractava de l’anomenat decret “Ford”, aprovat l’any 1972, el qual facilitava l’establiment de Ford a Espanya. Aquest decret va tenir greus conseqüències per a SEAT, el principal productor espanyol. Entre 1972 y 1980 la producció de SEAT es va reduir en una tercera part i la seva situació financera va esdevenir insostenible. Per contra, en aquest període FASA-Renault va esdevenir el principal productor ubicat a Espanya (la seva producció es va multiplicar per 3,5 durant els anys setanta) i en líder de ventes en el mercat espanyol (la seva penetració es va incrementar del 23 al 36%). El principal objectiu del treball es analitzar els factor que expliquen l’èxit de FASARenault durant els anys setanta.
[eng] This paper analyses the trajectory of the Spanish automobile firm FASA-Renault during the 1970s. This period comprises the early years of the crisis experienced by the Spanish economy and industry between 1974 and 1985. At the external level, the Spanish economy was affected by two oil shocks. At an internal level, the automobile industry was affected by a decree passed by the government: the so-called “Ford” decree of 1972, which allowed the establishment of the American company in Spain and had serious consequences for SEAT, the main Spanish producer. The production of SEAT suffered a one third reduction between 1972 and 1980 and, in addition, the financial situation of the firm was unsustainable. Conversely, during this stage FASARenault became the main Spanish production (its outpout was multiplied by 3,5 during the 1970s) and sales leader in Spain (its sales as percentage of total Spanish market sales increased from 23 to 36%). The main aim of this paper is to analyse the trajectory of success of FASA-Renault in Spain durig the 1970s.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11261.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/261
URI: http://hdl.handle.net/2445/33611
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-261_FdezSevilla.pdf112.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons