Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33614
Title: The origins of "Made in Spain fashion". The competitive advantage of the textile, apparel and footwear districts since the Golden Age
Author: Catalán, Jordi
Ramon-Muñoz, Ramon, 1967-
Keywords: Competència econòmica internacional
Indústria tèxtil
Calçat
Empreses multinacionals
Economic international competition
Textile industry
Footwear
International business enterprises
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/265]
Abstract: [cat] Aquest article explora les fonts de l’avantatge competitiu dels districtes industrials espanyols especialitzats en productes tèxtils, confecció i calçat. Posa de manifest que la majoria de les principals empreses espanyoles de productes de moda en els mercats internacionals van sorgir de districtes existents en els anys 1980s. A partir de l’ús d’una nova base de dades, el present article conclou que en aquest darrer període hi havia tants districtes exportadors neo-Marshallians, dominats per petites empreses, com districtes amb empreses líders, coordinats per mitjanes i grans firmes. Probablement aquesta circumstància va permetre que les empreses que poblaven aquests darrers districtes poguessin combinar els avantatges derivats de les economies externes de Marshall (és a dir, l’existència de coneixement no codificat, d’indústries auxiliars i de mà d’obra especialitzada) amb els relacionats amb les capacitats organitzatives de les empreses líders.
[eng] This paper explores the sources of competitive advantage of the Spanish export industrial districts that specialised in textile, apparel and footwear products. It shows that most of the nowadays outstanding Spanish firms in fashion-related international markets emerged from 1980s districts. Using a new database, the paper concludes that by then there were as many neo-Marshallian exporting districts dominated by small firms as hub-firm districts coordinated by medium-large companies. This probably allowed the latter to combine the advantages derived from Marshallian external economies (i.e. non-codified knowledge, subsidiary industries and specialized labour force) with those connected to leading firms’ organizational capabilities.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11265.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/265
URI: http://hdl.handle.net/2445/33614
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-265_Catalan.pdf651.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons