Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) Community home page

El Grup Freshwater Ecology and Management (F.E.M), està especialitzat en temes d'ecologia d'ecosistemes aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius, ...) i en la seva gestió, així com en el disseny i aplicació d'indicadors de qualitat de l'aigua i de canvi ambiental. Entre els projectes que actualment du a terme cal destacar el SOSTAQUA (Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible), que s'inscriu dins de la iniciativa Ingenio 2010 i compta amb el suport del Ministeri de Medi Ambient a través del CENIT (2006-2009), el projecte europeu MIRAGE (Mediterranean Intermitent River Management) que té com a objectiu estudiar els rius temporals de diversos països de l'àrea del Mediterrani, el projecte FUCARA, que estudia la funcionalitat i qualitat ecològica dels rius de l'altiplà andí de l'Ecuador; i el projecte RICHABUN, que estudia els patrons de riquesa d'insectes aquatics i compta amb el suport del Ministerio de Educación y Ciencia. A més, alguns membres del grup col·laboren amb diversos grups de recerca d' arreu de l'estat en projectes amb finançament competitiu en el camp de la Reconstrucció Paleoambiental de canvis climàtics i/o d'origen antropogènic, utilitzant els insectes aquatics com a indicadors. [+ informació]

Browse