Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33963
Title: Financial Integration, Trade Openness and International Transmission
Author: Arespa Castelló, Marta
Keywords: Macroeconomia
Integració econòmica
Globalització (Economia)
Economia internacional
Microeconomics
Economic integration
Globalization (Economics)
International economic relations
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco13/291]
Abstract: [cat] Com afecten l’obertura comercial i financera a la volatilitat macroeconòmica? La literatura existent, tant empírica com teòrica, no ha assolit encara un consens. Aquest article usa un model microfonamentat de dos països simètrics amb entrada endògena d’empreses per estudiar-ho. L’anàlisis es du a terme per tres règims econòmics diferents amb diferents nivells d’integració internacional: una economia tancada, una autarquia financera i una integració plena. Es consideren diversos nivells d’obertura comercial, en forma de biaix domèstic de la demanda i l’economia pot patir pertorbacions en la productivitat del treball i en innovació. El model conclou que la incertesa macroeconòmica, representada principalment per la volatilitat del consum, la producció i la relació real d’intercanvi internacional, depèn del grau d’obertura i del tipus de pertorbació.
[eng] How does trade and financial integration affect macroeconomic volatility? Neither empirical nor theoretical studies have reached a consensus on it. This paper uses a microfounded two-symmetric-country model with endogenous entry of firms to address the issue. The analysis is conducted for three different regimes with different levels of international integration: a closed economy, a financial autarky and full integration. Different levels of trade openness are considered in the form of home biases and the economy may suffer from labor productivity and innovation shocks. The model concludes that macroeconomic uncertainty, in the form of consumption, output and terms of trade volatilities, depends on the degree of openness and on the source of the shock.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E13291.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2013, E13/291
URI: http://hdl.handle.net/2445/33963
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E13-291_Arespa.pdf738.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons