Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33964
Title: An agency-oriented model to explain vine-growing specialization in the province of Barcelona (Catalonia, Spain) in the mid-nineteenth century
Author: Badia-Miró, Marc
Tello, Enric
Keywords: Viticultura
Industrialització
Política agrícola
Desenvolupament rural
Catalunya
Viticulture
Industrialization
Agricultural policy
Rural development
Catalonia
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco13/290]
Abstract: [cat] En aquest treball presentem un model per explicar el procés d’especialització vitícola assolit als municipis de la província de Barcelona, a mitjans del s. XIX,que cerca entendre com va sorgir històricament un avantatge comparatiu fruit d’un procés que esdevindria un dels punts de partida del procés d’industrialització a Catalunya. Els resultats confirmen els papers jugats pel impuls “Boserupià” de la població en un context d’intensificació de l’ús de la terra, i d’un impuls del mercat “Smithià” en un context d’expansió de la demanda per part de les economies atlàntiques. També es posa de manifest la importància de les dotacions agro-ecològiques i les condicions socioinstitucionals relacionades amb la desigualtat d’ingrés. La difusió de la vinya donà com a resultat unes comunitats rurals menys desiguals fins al 1820, tot i que aquesta desigualtat augmentà de nou a partir d'aleshores.
[eng] We present a model of vine-growing specialization in the municipalities of the province of Barcelona in the mid-19th century that explains how a comparative advantage arose through a process deemed to be one of the starting points for Catalan industrialization. The results confirm the roles played by the ‘Boserupian’ population-push on land-use intensification and the ‘Smithian’ market-pull in a growing demand from the Atlantic economy. They also stress the conditioning function of agro-ecological endowments and socio-institutional settings related to income inequality. Vineyard planting gave rise to less unequal rural communities until 1820, but inequality grew again afterwards.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E13290.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2013, E13/290
URI: http://hdl.handle.net/2445/33964
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E13-290_BadiaMiro.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons