Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33969
Title: On the coincidence between the Shimomura's bargaining sets and the core
Author: Izquierdo Aznar, Josep Maria
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Funcions de variables complexes
Equacions diferencials no lineals
Camps vectorials
Anàlisi vectorial
Game theory
Functions of complex variables
Nonlinear differential equations
Vector fields
Vector analysis
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco10/241]
Abstract: [cat] En l'article es dona una condició necessària per a que els conjunts de negociació definits per Shimomura (1997) i el nucli d'un joc cooperatiu amb utilitat transferible coincideixin. A tal efecte, s'introdueix el concepte de vectors de màxim pagament. La condició necessària consiteix a verificar que aquests vectors pertanyen al nucli del joc.
[eng] A necessary condition for the coincidence of the bargaining sets defined by Shimomura (1997) and the core of a cooperative game with transferable utility is provided. To this aim, a set of payoff vectors, called max-payoff vectors, are introduced. This necessary condition simply checks whether these vectors are core elements of the game.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E10241.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2010, E10/241
URI: http://hdl.handle.net/2445/33969
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10-241_Izquierdo.pdf169.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons