Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34293
Title: Anàlisis antropològica de les restes neolítiques de la Caserna de Sant Pau (Biometria, Dentició, ADN i Microestriació Dentària).
Author: Estebaranz Sánchez, Ferran
Fernández, Eva
Martínez, Laura Mónica
Gamba, Cristina
Alrousan, Mohamed
Turbón, Daniel
Arroyo-Pardo, Eduardo
Oms, Josep Ignasi
Martínez Pérez-Pérez, Alejandro
Anfruns, Josep
Keywords: Antropologia prehistòrica
Restes humanes (Arqueologia)
Neolític
Raval (Barcelona, Catalunya)
Prehistoric anthropology
Human remains (Archaeology)
Neolithic period
Raval (Barcelona, Catalonia)
Issue Date: 2008
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: Les restes esquelètiques analitzades corresponen tant al nivell neolític (n=26) com a l"època del bronze (n=2), encara que aquí es presenten tan sols els resultats de la població neolítica (taula 1). En tots els casos les sepultures són individuals, amb l"única excepció de la sepultura 20, on s"han recuperat les restes corresponents a un individu femení adult (CSP201) i un fetus (CSP202) (taula 1). Per tal de caracteritzar biomètricament la població s"ha emprat la metodologia proposada per Martin i Saller (1959), Brothwell (1981) i Bass (1971). La determinació del sexe s"ha realitzat a través dels caràcters sexuals secundaris del crani i de la pelvis, i se"n pot trobar una descripció més detallada a Estebaranz et alii (2007). En el cas específic de les paleopatologies es van seguir les recomanacions de Campillo (Campillo, 1977).
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/04/04_QUARHIS_11_analisi_antropologica_restes_neolitiques_sant_pau.pdf
It is part of: QUARHIS, 2008, vol. 4, p. 76-82
URI: http://hdl.handle.net/2445/34293
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
564282.pdf199.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.