Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34294
Title: La intel·ligència artificial i la seva aplicació a l'ensenyament
Author: Gros Salvat, Begoña
Keywords: Intel·ligència artificial
Educació
Tecnologia educativa
Artificial intelligence
Education
Educational technology
Issue Date: 1991
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu fonamental d'aquest article és mostrar com les técniques desenvolupades en intel'ligéncia artificial (lA) són d'una gran utilitat per tal de millorar el software destinat a I'ambit educatiu. Per a aixó, en primer Iloc, s'hi fa un breu resum de les finalitats i els objectius generals de les investigacions en lA realitzades fins al moment. Posteriorment, es descriuen les diferents aplicacions de la lA en I'educació dirigides als alumnes en tasques formatives i instructives, i als professors en tasques de disseny i planificació de les activitats docents. L'article acaba amb una reflexió sobre les tendéncies futures de la lA aplicada a I'educació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139899
It is part of: Temps d'Educació, 1991, num. 5, p. 243-258
URI: http://hdl.handle.net/2445/34294
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069420.pdf549.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons