Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34303
Title: La llicenciatura en Pedagogia. Història d'un títol i un títol per a la història
Author: Trilla, Jaume
Keywords: Educació superior
Pedagogia
Modificació curricular
Higher education
Pedagogy
Curriculum change
Issue Date: 1993
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: D'ençà que l'autor d'aquest article era estudiant de Pedagogia ha sentit parlar a bastament (i ell mateix també ho ha fet) de la necessitat de reestructurar els estudis d'aquesta carrera universitària. Era una necessitat que es podia justificar tant des de perspectives científiques i epistemològiques, com socials i professionals. Calia que la universitat fes una oferta d'unes titulacions relacionades amb el camp educatiu que respongués coherentment a les demandes de la realitat social quant a nous camps de professionalització i que reflectís l'estat actual del desenvolupament de les ciències de l'educació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140602
It is part of: Temps d'Educació, 1993, num. 10, p. 123-143
URI: http://hdl.handle.net/2445/34303
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110671.pdf744.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons