Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34389
Title: Buy-and-Hold Strategies and Comonotonic Approximations
Author: Marín Solano, Jesús
Roch, Oriol
Dhaene, Jan
Ribas Marí, Carme
Bosch Príncep, Manuela
Vanduffel, Steven
Keywords: Riquesa
Beneficis
Rendibilitat
Distribució (Teoria econòmica)
Equilibri (Economia)
Wealth
Profit
Rate of return
Distribution (Economic theory)
Equilibrium (Economics)
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/213]
Abstract: [cat] En aquest article estudiem estratègies “comprar i mantenir” per a problemes d’optimitzar la riquesa final en un context multi-període. Com que la riquesa final és una suma de variables aleatòries dependents, on cadascuna d’aquestes correspon a una quantitat de capital que s’ha invertit en un actiu particular en una data determinada, en primer lloc considerem aproximacions que redueixen l’aleatorietat multivariant al cas univariant. A continuació, aquestes aproximacions es fan servir per determinar les estratègies “comprar i mantenir” que optimitzen, per a un nivell de probabilitat donat, el VaR i el CLTE de la funció de distribució de la riquesa final. Aquest article complementa el treball de Dhaene et al. (2005), on es van considerar estratègies de reequilibri constant.
[eng] We investigate optimal buy-and-hold strategies for terminal wealth problems in a multi-period framework. As terminal wealth is a sum of dependent random variables, each of these variables corresponding to an amount of capital that has been invested in a particular asset at a particular date, we first consider approximations that reduce the multivariate randomness to univariate randomness. Next, these approximations are used to determine buy-and-hold strategies that optimize, for a given probability level, the Value at Risk and the Conditional Left Tail Expectation of the distribution function of final wealth. This paper complements Dhaene et al. (2005), where the case of continuous rebalancing is considered.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09213.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/213
URI: http://hdl.handle.net/2445/34389
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-213_Marin-Roch.pdf205.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons