Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34443
Title: El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Català
Política lingüística
Sociolingüística
Multilingüisme
Joves
Catalan language
Language policy
Sociolinguistics
Multilingualism
Youth
Issue Date: 2012
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Segons els estudis existents, en general, els joves són la franja més capacitada per utilitzar el català en tots els àmbits i contextos, però, en conjunt, són els que menys el fan servir. En l"àmbit metropolità, on resideix la majoria de la població de Catalunya, l"ús del català per part dels joves és encara més baix. Alhora, se sap que l"assoliment de la competència de l"expressió oral en català al final del primer cicle de l"ESo no és pas general, per la qual cosa tot sembla indicar que el model escolar actual no té gaire influència en els usos lingüístics més individualitzats. En el marc d"aquesta situació, el Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar al Consell Social de la Llengua Catalana un informe sobre les possibles mesures a prendre per tal d"intervenir-hi i potenciar més l"ús de la llengua. Les conclusions del Consell assenyalen que caldria actuar preferentment sobre els hàbits d"ús intergrupals i socials a través de la formació sociolingüística dels mestres i professors en general, i tot transformant els centres escolars que ho necessitin per la seva composició demolingüística en institucions molt conscients del seu paper en el desenvolupament eficaç d"una L2 (llengua segona). Igualment, es recomana que les polítiques lingüístiques no ignorin el pla cognitivoemotiu dels individus i que s"acompanyin de discursos legitimadors integradors. Per tal d"augmentar la percepció d"utilitat i funcionalitat del català, és imprescindible aconseguir que es converteixi en la llengua laboral més habitual, fet pel qual la intervenció sobre el món socioeconòmic té la màxima importància. En paral·lel, el Govern ha de procurar incidir en tot l"àmbit ludicomediàtic juvenil, ja que és una generació plenament integrada en aquest univers tecnològic.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.43
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2012, vol. 22, p. 77-92
URI: http://hdl.handle.net/2445/34443
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.43
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
620740.pdf283.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons