Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34445
Title: De l'escriptura a l'oralitat, de la recepció a l'expressió, de la competència a l'ús
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Català
Ús lingüístic
Sistema educatiu
Política lingüística
Sociolingüística
Catalan language
Linguistic usage
Instructional systems
Language policy
Sociolinguistics
Issue Date: 2009
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Com sabem, hi ha suficients símptomes per afirmar que el sistema escolar català no acaba d"aconseguir un desenvolupament òptim de la fluïdesa oral en català que pogués permetre als alumnes que no tenen aquesta llengua com a inicial un grau de col·loquialització suficient per poder-la usar sense sentir incomoditat o inseguretat. Certament, això no és la sola responsabi litat del sistema en si sinó també del context demosociolingüístic en què les institucions escolars es troben inserides. Aquest context és caracteritzat, per a molta de la població escolar, per una altíssima concentració residencial d"individus de llengua inicial castellana amb poques oportunitats de relació habitual amb altres persones de llengua inicial catalana. Aquest estat de coses fa que el procés de bilingüització en català hagi de dependre fonamentalment del sistema escolar, ja que no pot obtenir els efectes contextuals d"un contacte sovintejat i habitual entre les poblacions, com el que es produïa encara a Catalunya abans, diguem, del 1960.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.13
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2009, num. 20, p. 327-330
URI: http://hdl.handle.net/2445/34445
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.13
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577442.pdf113.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons