Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34470
Title: L'ús del portafolis europeu de les llengües en versió electrònica (ePEL+14) en l"aprenentatge formal i no formal de la llengua i cultura catalanes
Author: López-Fernández, Olatz
Keywords: Portafolis electrònics en educació
Ensenyament de llengües
Autonomia de l'alumne
Electronic portfolios in education
Language teaching
Learner autonomy
Issue Date: 2012
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Aquest article presenta el Portafolis Europeu de les Llengües en versió electrònica (ePEL+14) validat pel Consell d'Europa l"any 2010. En primer lloc, s"introdueix en que consisteix un portafolis educatiu, com s"ha passat al portafolis electrònic per l"ensenyament de llengües. En segon lloc, es descriu aquest nou portafolis electrònic europeu adreçat a l"aprenentatge de llengües i cultures, que pot ser utilitzat com a suport de l"ensenyament de llengües, com a instrument transversal per fomentar l"autonomia de l"aprenent de llengües cap a l"adquisició progressiva dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) o com a eina d"auto-aprenentatge de les competències lingüístiques assolides per part de l"aprenent de llengües autònom. En darrer lloc, s"extreuen algunes conclusions preliminars de l"experiència d"incorporar l"ePEL+14 en els Erasmus Intensive Language Courses (EILC) de llengua catalana de la Xarxa Vives d"Universitats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260868/348071
It is part of: Llengua i ús, 2012, num. 52, p. 2-8
URI: http://hdl.handle.net/2445/34470
ISSN: 1134-7724
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
611997.pdf143.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons